Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 1.5. Pro studenty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 15. 07. 2022

Zkoušky ke klasifikaci v náhradním termínu (nehodnoceno) budou probíhat ve dnech 25. a 26. 8. 2022. Žáci mají povinnost se na zkouškách domluvit se svými vyučujícími.

Zkoušky v opravném termínu (klasifikace 1x nebo 2x nedostatečně) budou probíhat ve dnech 29. a 30. 8. 2022. Harmonogram těchto zkoušek je přístupný pro žáky školy ZDE a bude vyvěšen v budově školy od 25. 8. 2022. Žáci mají povinnost se informovat o čase a místě konání zkoušek.