Třetí projektové setkání programu Erasmus+, KA2

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 09. 10. 2019

  

Projekt IWE: "'I'dentity-'We'dentity: Living together in the 21st century Europe"

Brno, 30. 9. - 4. 10. 2019

     Naše škola hostila v minulém týdnu 35 účastníků projektu z Francie, Španělska, Finska, Řecka a Polska, 25 studentů a 10 učitelů. Jednalo se už o třetí projektové setkání studentů, první dvě proběhla v Řecku a ve Finsku na jaře. Do projektu je z naší školy nyní zapojeno 22 studentů oboru Informační technologie a Ekonomika. Během setkání studenti pracovali v mezinárodních týmech.

     Cílem tohoto projektu je poznat další evropské země a jejich obyvatele tak, aby byli studenti schopni přestěhovat se do jakékoliv evropské země za prací. Za tímto účelem vytvoří studenti Příručku „obyvatele Evropy 21. století“, jejíž součástí budou informace evropských zemích, zeměpisně i demograficky, a informace o institucích, které těmto lidem pomáhají.

     Minulý týden byla řeč hlavně o dobrovolnictví, studenti navštívili organizace, které nově příchozím jejich začátky v nové zemi usnadňují. V mezinárodních týmech pak vyhodnotili informace o dobrovolnictví mladých lidí v zúčastněných zemích (na základě předchozího vlastnoručně vytvořeného dotazníku), poinformovali se o organizacích zabývajících se dobrovolnictvím v jednotlivých zemích a několik hodin strávili vymýšlením vlastní neziskovky, která by novým přistěhovalcům nabízela své služby. Tuto svoji novou organizaci představili virtuálním sponzorům formou videa či prezentace a své nápady nám všem odprezentovali.

     V týdnu zbyl čas i na poznávání našeho kraje a spoustu neformálních setkání.

     Více informací o projektu a jeho výstupy najdete průběžně na FB stránce @ErasmusIWE a na české stránce @IWEprojekt.