Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 2. Přijímací řízení, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 31. 01. 2018

     Od školního roku 2018/2019 nabízí naše škola ke studiu nové zaměření čtyřletého studijního oboru 26-41M/01 Elektrotechnika s názvem Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost. Jedná se o obor dle vzoru informačních technologií se zaměřením do oblasti budování a správy počítačových sítí, který je navíc rozšířen o získání znalostí v důležité oblasti kybernetické bezpečnosti. Absolvent tohoto oboru získá také nutné elektrotechnické vzdělání pro složení v praxi často vyžadované zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb.

     Zajištění plnohodnotného obsahu studia v oboru Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost bude provedeno modifikací odborných předmětů dle stávajícího rámcového vzdělávacího programu oboru 26-41M/01 Elektrotechnika a využitím disponibilních hodin výuky zaměřených tak, aby studenti získali plnohodnotné vzdělání, které jim umožní rychlé a efektivní začlenění do praxe v oblasti budování a správy počítačových sítí.

     Učební plán
nového oboru, s hodinovýmí dotacemi jednotlivých předmětů, naleznete ke stažení ZDE.