Co je ID nebo-li OSOBNÍ ČÍSLO žáka

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 9. Historie WWW & FAQ, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 11. 09. 2017

     Jedná se o velmi důležité číslo, které provází našeho žáka po celou dobu studia a zůstává stále stejné. Najdete ho na své osobní čipové kartě, přímo pod svou fotografií. Skládá se z deseti číslic, jejichž kombinace není v žádném případě náhodná.

     První dvě číslice udávají rok nástupu na naši školu, druhé dvě měsíc a třetí dvojice den. Pak následuje číslice, která určuje způsob příchodu na naši školu - např. "0" znamená klasiku - přes přijímací řízení, "4" je přestup z jiné školy apod. Pak už je jen konečné trojčíslí, které je převzato jako pořadové číslo vaší přihlášky na naši školu nebo žádosti o přestup na školu v daném školním roce. ID je tedy vždy jedinečné a v podstatě je to takové "rodné číslo" žáka na naší škole.

     Právě toto číslo slouží jako VARIABILNÍ SYMBOL pro bezhotovostní platby na kreditní nebo stravovací účet. Díky němu lze vždy snadno a správně připsat finanční prostředky konkrétnímu žákovi. Proto buďte při jeho použití vždy přesní a vše raději dvakrát zkontrolujte.

     Může se stát, že v určitou chvíli nemáte čipovou kartu u sebe, nic se neděje, ID - OSOBNÍ ČÍSLA jsou stále vystavena na našich internetových stránkách - ZDE. Pokud náhodou ID u vašeho jména v seznamu chybí, upozorněte na to prosím co nejdříve svého třídního učitele. Děkujeme.